طراحی و تولید سنسور

طراحی،امکان سنجی و تولید کامل انواع سنسور ها و محرک ها

حسگر تشخیص آنلاین ضخامت تایر خودرو

اندازه گیری ضخامت بر اساس الگوی تداخل میدان الکتریکی

طراحی،ساخت و تست ایربگ خودرو

ساخت سنسور ها و تجهیزات ایربگ خودرو