گرافن و گرافن اکساید تک لایه و چند لایه

گرافن یک نانوماده جدید است که از یک لایه اتم کربن در یک الگوی شبک های شش ضلعی تشکیل شده است. این الگو سبب ویژگی هایی مانند: استحکام، هدایت الکتریکی و گرمایی و سبکی می شود. در سال 2010 جایزه نوبل فیزیک به دلیل کار روی گرافن به محققان دانشگاه منچستر (آندره جیم و کنستانتین نووسلف) اعطا شد.گرافن در حوزه های مختلفی مانند افزایش عملکرد حسگرهای فوتونی، سلول های خورشیدی، صفحات نمایش، کامپوزیت ها و مواد ساختمانی کاربرد دارد.

این مجموعه افتخار دارد که محصول ارزشمند گرافن اکسید تک لایه را در حجم ها و غلظت های مختلف برای کاربردهای تحقیقاتی در اختیار اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور نماید.

محصول کلویید اکسید گرافن دارای تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می باشد و به همراه آنالیزهای مورد نیاز جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی به محققان ارائه خواهد شد.

این مجموعه افتخار دارد تا در جهت رشد و افزایش تحقیقات در این حوزه و کمک به کاربردی سازی این ماده با ارزش محصول کلویید اکسید گرافن خود را برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ارائه نماید.