واحد شبیه سازی دینامیک مولکولی

  • دینامیک مولکولی از نخستین روش های شبیه سازی است که برای توصیف دینامیک مایعات توسط آلدر، وین رایت و سپس توسط رحمان در سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ بکار گرفته شد. 
  • پس از این سال های آغازین تولد شبیه سازی دینامیک مولکولی، این شبیه سازی ها با معرفی روش های غیر تعادلی در تعیین خواص انتقالی و در نظر گرفتن اثرات مکانیک کوانتومی توسعه یافتند. در حال حاضر، تعداد روش های شبیه سازی در سطح گسترده ای افزایش یافته اند، به طوری که امروزه برای هر مسئله، روش خاصی وجود دارد که این روش ها اغلب شامل ترکیب شبیه سازی های کلاسیکی با مکانیک کوانتومی هستند.
  • از روش شبیه سازی دینامیک ملکولی در حیطه های مختلف علم می توان استفاده کرد. به بیانی دیگر دینامیک مولکولی شاخه ای از شبیه سازی های رایانه ای است که در آن اتم ها و مولکول ها اجازه دارند برای یک دوره از زمان تحت قوانین شناخته شده فیزیک کلاسیک (قوانین نیوتن) با هم برهمکنش کرده و بدین ترتیب چشم اندازی از حرکت اتم ها حاصل می شود. با توجه به این که سیستم های مولکولی شامل تعداد زیادی از ذرات هستند، بدست آوردن ویژگی های سیستم های پیچیده بطور تحلیلی امکان پذیر نیست. شبیه سازی دینامیک مولکولی این مساله را با بکار بردن روش محاسباتی حل می کند. این روش محاسباتی یک واسط بین تجربیات آزمایشگاهی و نظریه ها ایجاد می کند و به عنوان یک آزمایش مجازی در نظر گرفته می شود و روابط بین ساختار مولکول ها، حرکت مولکول ها و توابع مولکولی و اتمی را بررسی می کند. این روش یک روش منظم چندگانه است، که قوانین و نظریه های بکار رفته در آن از ریاضیات، فیزیک و شیمی استخراج شده و الگوریتم های بکار گرفته شده در آن بر مبنای علوم رایانه و نظریه اطلاعات نوشته شده است.

 

گروه نانو انرژی با دارا بودن رشته کامپیوتر های قدرتمند، بر پایه پردازشگرهای نسل جدید اینتل و پردازشگرهای گرافیکی قدرتمند شرکت NVIDIA و تیم تخصصی مسلط به انواع تکنیک‌های شبیه سازی مولکولی آمادگی ارائه خدمات شبیه سازی و برهمکنش مولکولی را برای انواع سامانه ها دارد.

شما میتوانید بر اساس نیاز خود از خدمات انجام شبیه سازی مولکولی بر اساس اطلاعات مورد نیاز شما و یا خدمات مشاوره و اجرای پروژه شبیه سازی مولکولی استفاده نمایید.