تجهیزات دریایی

تولید تجهیزات دریایی اعم از؛ رانشگر،اسکیمر و…

رانشگر جت پرو

با کمی تمرین،مثل یک جت برانید

اسکیمر

گرافن منعطف مناسب برای سنسور ها و محرک ها

طراحی و ساخت (بومی‌سازی) تجهیزات سنجش کیفیت آب در اعماق مختلف مخازن سدها (CTD)

 تولید صنعتی نانو ذرات اکسید روی (ZnO nanoparticles)

سامانه استحصال انرژی از امواج دریا

با سبز ترین راه ممکن،برق تولید کنید